سامانه پیک بسیج

راهنمایی ورود به سامانه پیک بسیج(sms)

برای ورود با مرورگر Firefox طبق عکس های زیر عمل کنید.

 

 

 

برای ورود با مرورگر internet explorer طبق عکس های زیر عمل کنید.

 

 

 

ورود سامانه پيك بسيج

.Copyright ©2013 - 2014 Rayan Bahman Pardaz. All rights reserved