در ایران ، تولید کنندگــان بومی و خرد ، که محصولات بسیار خوب و باکیفیتی تولید می کنند مخصوصا در صنــــایع دستی و غــذایی که با محصولات با کیفیت و سالم میتوانند وارد بازار شوند و اقبالی که در این زمینه هم وجود دارد ، هنوز نتوانسته اند بازار خوبی برای ارائه محصولات خود داشته باشند که هم اطمینان بخش باشد و هم به کسب و کار آنها رونق بدهد. در این بازار مجازی ، هر شخص با ایجاد یک پروفایل امن، فعالیت های تجاری، محتوایی خود را در شبکه رصد و مدیریت کرده، و توسعه خواهد داد. در همین پروفایل امکان تعامل گسترده او با اشخاص، مفاهیم، کالاها و همه اجزاء دیگر موجود در شبکه فراهم است. یعنی این پروفایل می تواند یک غرفه فروش، دفتر جلب همکاری و جذب سرمایه، پرونده تحلیل حضور در شبکه، و محلی برای ایجاد و حضور در کنش های شبکه ای و ... برای صاحب آن باشد.