موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام درسال ۹۴ با هدف معرفی خدمات و قابلیت های هر چه بیشتر خود جهت بهر وری مردم عزیز درخواست  تولید وب سایت نمودند.

در همین راستا شرکت رایان بهمن پرداز با بهره گیری از متخصصینی مجرب و متعهد  اقدام به روانشناسی موضوع وب سایت و سپس پیاده سازی آن مطابق با استادندارهای روز دنیا نموده است.