به منظور یکپارچه سازی و انسجام بخشی توان علمی اقشار اندیش ورز (دانش آموزان و فرهنگیان ، دانشجویان  ، اساتید، مهندسان ، حقوق دانان، پزشکان، طلاب و هنرمندان) جهت مشارکت فعال و موثر  در عرصه نهضت نرم افزاری و تولید علم از طریق بهره گیری بستر مجازی، منابع طبیعی و محیط زیست راهاندازی گردید. در همین راستا شرکت رایان بهمن پرداز با بهره گیری از متخصصینی مجرب و متعهد  اقدام به روانشناسی موضوع وب سایت و سپس پیاده سازی آن مطابق با استادندارهای روز دنیا نموده است.