- پشتیبانی و امنیت

استفاده از جدیدترین فایروال ها

- استفاده از اسکنرهای سنجش امنیت

- شناسایی و بستن جدیدترین راه های نفوذ

- ارزیابی سالیانه امنیت وب سایت

SSL – استفاده از گواهی امنیتی

در خبرنامه ما عضو شوید!